Skjørring Kirke

Find Skjørring Kirke

Skjørring Kirke

Den lille middelalderkirke i Skjørring rummer blandt andet fint og velbevaret inventar fra 1600 tallet. Altertavlen er fra 1615 - 1620, snedkreret i højrenæssancestil med et altermaleri fra 1897 malet af Anker Lund. Billedet forestiller den sidste nadver.

Også stolebænkenes gavle er fra 1600 tallet, og særligt bemærkelsesværdige er herskabsstolene beregnet for ejerne af Sjelle Skovgård (nu Wedelslund).  Galvplantkernes høje topstykker er formet som adelsvåben og kronet af store englehoveder. Mod syd er det våbner for famiierne Skram og Parsberg, i nord for familierne Kaas og Vind.

Kirkens rustikke, romanske granitdøbefont hører til i den såkaldte Galten-gruppe. Lignende fonte kan ses i Galten, Skovby og Storring kirker.