Vielse

Når et par vil giftes i Folkekirken, sker det ved en vielsesgudstjeneste. Aftale om vielse eller velsignelse i Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker sker ved henvendelse til sognepræsten. Her aftales dels dato for vielsen samt dato for en bryllupssamtale, hvor bl.a. de praktiske ting gennemgås.

Hvis I vil finde salmer til jeres bryllup, kan I lytte til melodier og læser salmetekster her. Der er også forslag til bryllupssalmer.

Kirkekontoret skal til registreringen af vielsen bruge:

    • en prøvelsesattest
    • navne og adresser på to vidner
    • evt. navneændring ved vielse

Prøvelsesattest

En prøvelsesattest er en attest, som dokumenterer lovligheden af det påtænkte ægteskab. Man får udleveret en prøvelsesattest, når man på www.borger.dk har udfyldt en ægteskabserklæring. Prøvelsesattesten får man derefter tilsendt til sin e-boks. Det er et lovkrav, at prøvelsesattesten ikke er mere end fire måneder gammel, når brylluppet holdes.

Prøvelsesattesten kan afleveres på kirkekontoret, eller den kan sendes via dette link:
https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8078


Navneændring ved vielse

Også navneændring ved vielse ansøges på www.borger.dk. Det er gratis, hvis der er navnesammenfald og i øvrigt indtil tre måneder efter bryllupsdagen.

Vær opmærksom på, at I skal signere for hinanden. Hvis I oplever problemer, kan I kontakte kirkekontoret i jeres bopælssogn for at få rådgivning.