Præsteskoven

Skivholme, Sjelle, Skjørring menighedsråd råder over 3,7 ha Skov i Limelleskiftet i Sjelleskoven og 26,2 ha skov i Skivholmeskoven.

Præsteskoven har været en del af områdets historie i århundreder, og digerne mellem Præsteskoven og Skivholme Skov, der er ejet af Frijsenborg, er bygget af tyske krigsfanger i 1600-tallet under 30 års krigen. Tidligere var skoven og skovdriften sammen med marker og landbrug en betydelig del af præstens løn. Nu er præsten statsansat, og skoven fungerer som et væsentligt rekreativt område for borgerne i Skivholme, Sjelle og Herskind. Skivholme præsteskov er et betydningsfuldt naturområde, når det gælder den ellers andre steder så truede biodiversitet. Her kan man møde mere end 100 fuglearter, salamandre og sommerfugle, rådyr, sika og krondyr. Hvilke kan du selv se i skoven - og læse om i folderen.

Se folderen om Skivholme Præsteskov her. 

Brochure Vandreture i Skivholme Præsteskov

Menighedsrådet har følgende målsætning for skovens drift:

    1. Skoven søges drevet, så den hviler i sig selv.
    2. Skoven drives fra et naturnært hensyn, som samtidig tilgodeser publikums adgang til og brug af skoven.
    3. Der skal være mulighed for sankning af brænde.

Ønsker du at sanke brænde i Præsteskoven, har menighedsrådet nu lavet en aftale med Lars Holmskjold om, at han står for udpegning og opmåling. Du kan kontakte Lars på tlf. 31325057, hvis du er interesseret.