Kirkekontoret

Vi har fælles kirkekontor med Skovby, Galten og Storring-Stjær Sogne.

Elin Odgaard

 

Kordegn
Elin Odgaard

Kirkekontoret er beliggende: Smedeskovvej 2, 8464 Galten

Telefon: 40 12 55 24

Mail: skivholme.sogn@km.dk

 

    • Personlig henvendelse på kirkekontoret kan ske i åbningstiden:
                       Mandag og onsdag fra 9.00 til 12.30
                       Torsdag fra 12.00-16.00 eller efter aftale

 

 

Find kirkekontoret