Børn foran kirke

I 3. klasse får eleverne på Herskindskolen og Hestehaveskolen mulighed for at deltage i det, vi kalder 'minikonfirmand'-undervisning. Formålet er at give børnene kendskab til den kristne børnelærdom og gudstjenesten. Desuden får de mulighed for at lære deres præst og kirken lidt bedre at kende.

Børnene får et grundlæggende kendskab til kirke og kristendom gennem historier, leg, musik og kreative aktiviteter som drama, dukketeater og tegning. Undervisningen er tilpasset børnenes alder og lægger op til spørgsmål og undren.

Minikonfirmander besøger ofte kirkerummet, fordi det åbner for gode og nysgerrige spørgsmål om de ting, børnene ser i kirken, fx en døbefont eller et billede. I kirken er det også oplagt at synge sammen og tale om, hvad der sker til gudstjenesten og de store mærkedage som dåb, bryllup og begravelse.

Børnene stiller også eksistentielle spørgsmål om liv og død. For kan det virkelig kan passe at Gud findes? Og bor han lige her i kirken eller oppe i skyerne? Og passer Gud på min døde mormor oppe i himlen?

Minikonfirmanderne hører også bibelhistorier, som de kan spejle deres liv i. Historierne er ikke bare centrale i kristendommen. De er også er en væsentlig del af vores kultur og fælles referenceramme.

Børnene hører historier om fx Adam og Eva, Noas ark, den barmhjertige samaritaner og den fortabte søn. Desuden hører de om Jesus´ fødsel, død og opstandelse, og de får kendskab til hvorfor vi fejrer jul og påske. 

Undervisningen er på to skematimer, som ligger i forlængelse af skolens undervisning. Den foregår i sognegården i Skivholme.

Undervisningen varetages af Ann Jardenbæk Ilstrup. 

Minikonfirmander - kalender

Minikonfirmanders påskeoptog i Skivholme Kirke 10.04.2019

Det var elever fra Herskind Skole som onsdag den 10. april 2019 øvede til søndagens påskeoptog. Minikonfirmanderne samledes i Sognegården til en salme og nogle instruktioner til forløbet i kirken. Der var hjælpere til at finde tøj tl de enkelte personer i påskespillet.

  • Her blev læst indgangsbønnen.
  • Festlig optakt med Jesus i spidsen.
  • Soldater og grædekoner klar til aktion.
  • Hvad skulle det være. Vi vil gerne ha' lammesteg og rødvin.
  • Efter middagen vasker Jesus diciplenes fødder.
  • Judas forråder Jesus til 2 soldater, som bliver vist hvor Jesus er. Pontius Pilatus, i stolen, mener han er konge og der kan ikke være 2, derfor skal Jesus dø
  • Judas fører soldaterne hen til stedet hvor Jesus er.
  • Her bliver Jesus af soldaterne ført til korset.
  • Jesus på korset.
  • Grædekoner vil besøge Jesus' gravsted.
  • Englene siger til grædekonerne de ikke skal græde mere. Jesus er opstået fra de døde.
  • Udgangsbønnen bliver læst.

Minikonfirmanders påskeoptog i Skivholme Kirke 10.04.2019

Påskeoptog i Skivholme Kirke 2017.

Den barmhjertige Samaritan