Skivholme kirke

Find Skivholme kirke

Rundvisning i Skivholme kirke

Skivholme Kirke, som er fra den tidlige middelalder,  ligger på en åben bakke mellem Herskind og Skivholme. Indenfor overvældes man af kirkens rigdom af sengotiske kalkmalerier.

Vægge og hvælv er dækket af såvel bibelske som verdslige motiver, og på ribber og buer kan man beundre den klare og distinkte ornamentik.  Adam og Eva i Edens Have, og Jesu fødsel i Betlehem, hvor stalden er en tro kopi af Skivholme kirker, er blot to ud af mange letgenkendelige motiver.

Hvælving i Skivholme kirke

 

I den vestlige ende kan man blandt andet finde en gris, som symboliserer djævelen, og en flok gæs, der hænger en ræv - et symbol på, hvordan det onde kan overvindes.

De fleste af kalkmalerierne stammer fra år 1500 - 1503, men afdækninger har i tidens løb afsløret endnu ældre kalkmalerier.

Den ca. 120 cm. høje træfigur i den blændede norddør, Maria med barnet, stammer fra omkring år 1300. 

Prædikestolen med opgang og himmel er udført af den lokale snedker, Morten Sneker fra Skovby, omkring  år 1600.

Skib og kor er fra romansk tid, opført mellem 1050-1250 i kamp- og frådsten. Tårnet og våbenhuset er fra slutningen af middelalderen, opført i munkesten. Kirkeklokken er fra 1613. Maria-figuren fra omkring 1350.

Det er ukendt, hvem der omkring 1050 har bygget kirken, men senere har Århus Domkapitel og Århus Domkirke haft indflydelse på dens udbygning og indretning. Fra 1672 til 1921 var kirkens liv og indretning præget af grevskabet Frijsenborg. 1921, blev kirken omdannet til en selvejende institution.

Kirkens hvælvinger er dekoreret med velbevarede sengotiske kalkmalerier fra ca. 1500 til 1503, afdækket og restaureret 1896-99 af J. Magnus Petersen, men der er også rester af ældre malerier fra før hvælvingernes opførelse. Kunstneren eller kunstnerne kommer sandsynligvis fra den såkaldte Århus Skole.

Læs her om Skivholme kirke i Danmarks Kirker.

Træk af Skivholme Kirkes bygningshistorie.