Dødsfald

Begravelse eller kremering skal almindeligvis ske senest otte dage efter dødsfaldet.

Tit kontakter de efterladte en bedemand, der så ordner alt praktisk vedrørende begravelsen/bisættelsen, herunder at træffe de nødvendige aftaler med kirkegården, kirkekontoret og den præst, der eventuelt skal medvirke. Når de nødvendige aftaler er truffet, mødes de pårørende med præsten til en samtale.

Anmeldelse af dødsfald skal ske til kirkekontoret/sognepræsten i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Dette gøres digitalt via www.borger.dk, hvor pårørende med Nem-ID selv sender anmodningen eller via fuldmagt får en bedemand til at gøre det.