Kirkeblad m.m.

Kirkebladet udgives i et samarbejde mellem vores tre kirker og med Galten og Skovby. Kirkebladet udkommer en gang i kvartalet og bliver omdelt til alle i de sogne, bladet dækker. Her kan du finde både det nyeste og tidligere udgaver af Kirkebladet.

 

Menighedsrådsmøderne er principielt offentligt tilgængelige, selvom besøgende vil blive bedt om at gå ud fra mødelokalet, hvis der skal diskuteres personsager. Derfor er referaterne fra menighedsrådsmøderne naturligvis også offentligt tilgængelige. Her kan du finde referaterne fra menighedsrådsmøderne.