Konfirmation

Konfirmationen er det ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt.

Som døbt får du lov til selv at tage stilling til din dåb, når du er på vejen mod at blive voksen. Ved konfirmation bekræfter Gud sit ja til dig og siger, at han holder, hvad han lovede til din dåb. Som konfirmand gentager du dåbens ja med dit ja til den kristne tro og bliver velsignet. 

Konfirmander spørger tit, om de nu tror nok eller tror rigtigt. Men konfirmationen handler først og fremmest om, at Gud bekræfter det, han lovede ved din dåb. Konfirmation er et tegn på, at Gud også er med dig, når ungdomslivet begynder.

Når du vælger at blive konfirmeret, siger trosbekendelsen i kirken og ja til konfirmationen, siger du ikke noget om, hvor meget eller hvor lidt du tror. Du siger ja til at tage imod Guds velsignelse og til, at Gud stadig er med i dit liv. Konfirmationen er din beslutning, og det er både du og Gud, som siger ja til hinanden en gang til.

Det er frivilligt, om man vil konfirmeres eller ej. Men vælger man at blive konfirmeret, kræves det, at man:

    • forinden er døbt med den kristne dåb
    • har modtaget forberedelse til konfirmation
    • møder op med en positiv tilgang og deltager aktivt i undervisningen.

Forberedelsen sigter på at styrke konfirmandernes fortrolighed med den kristne børnelærdom og Folkekirkens  gudstjeneste. Derfor er deltagelse i gudstjenesten et vigtigt led i forberedelsen. Det forventes, at konfirmanden i forberedelsestiden går i kirke regelmæssigt.

Konfirmationsforberedelsen varetages af Ann Jardenbæk Ilstrup.

Datoerne for de kommende års konfirmationer er:

2024:
Sjelle Kirke søndag den 28. april
Skivholme Kirke søndag den 5. maj

2025:
Sjelle Kirke søndag den 27. april
Skivholme Kirke søndag den 4. maj

2026:
Sjelle Kirke søndag den 3. maj
Skivholme Kirke søndag den 10. maj

2027:
Sjelle Kirke søndag den 2. maj
Skivholme Kirke søndag den 9. maj.

 

Konfirmand kalender

Tidligere arrangementer for konfirmanderne